Vi får mange nye krefter etterhvert. Vi får mange nye krefter etterhvert. Vi får mange nye krefter etterhvert. Vi får mange nye krefter etterhvert. Vi får mange nye krefter etterhvert. Vi får mange nye krefter etterhvert. Vi får mange nye krefter etterhvert. Vi får mange nye krefter etterhvert. Vi får mange nye krefter etterhvert. Vi får mange nye krefter etterhvert. Vi får mange nye krefter etterhvert. Vi får mange nye krefter etterhvert. Vi får mange nye krefter etterhvert. Vi får mange nye krefter etterhvert. Vi får mange nye krefter etterhvert. Vi får mange nye krefter etterhvert. Vi får mange nye krefter etterhvert. Vi får mange nye krefter etterhvert. Vi får mange nye krefter etterhvert. Vi får mange nye krefter etterhvert. Vi får mange nye krefter etterhvert. Vi får mange nye krefter etterhvert.

Vi får mange nye krefter etterhvert.

Vi får mange nye krefter etterhvert. Vi får mange nye krefter etterhvert. Vi får mange nye krefter etterhvert. Vi får mange nye krefter etterhvert. Vi får mange nye krefter etterhvert. Vi får mange nye krefter etterhvert. Vi får mange nye krefter etterhvert. Vi får mange nye krefter etterhvert.