Falkheimen

Ordensregler for bruk av Falkheimen

All møtevirksomhet etc. avtales med leder Sportsklubben Falk på forhånd.


All leie/lån bestilles hos Arnt S. Egeland mobil 90787334 eller leder@sportsklubbenfalk.no 

Nøkkel hentes hos gruppestyret, eller etter avtale med Arnt S. Egeland (kontaktinformasjon over)
eller hos den gruppestyret utpeker.

2 saler, lite kjøkken og stort kjøkken + toaletter står til rådighet.

Utleiepris

Utleiepris saler inklusiv stort kjøkken gjeldene fra 1 august 2023
 
Hverdag:                                                 Kr.    900,-
Fredag/lørdag ikke medlemmer           Kr.  3000,-
 
Medlemmer                                             Kr. 2500,-
 
Søndag med pynting lørdag                  Kr. 2000,-
 
Medlemmer                                             Kr. 1500,-
 
Søndag med pynting søndag                 Kr. 1200,-
 
Medlemmer                                            Kr.   900.-
 
Vask                                                         Kr.  750,-

Etter bruk :
– Stoler og bord ryddes på plass.
– Kjøkken ryddes og brukt utstyr vaskes og settes på  plass.
– Alle matrester fjernes.
– Avfall legges i avfallskonteinere ute i garasjen.
– Vask av gulv og bord senest innen kl. 13:00 dagen etter.

 
SÅ KAN DU GÅ HJEM MED GOD SAMVITTIGHET

Aktivitetskalender