Trenere og foreldrekontakter jr 2018/19

J04

Trener

Foreldrekontakt
Beate Neumann
beate@hortenhudpleie.no
93 29 68 89

Foreldrekontakt
Admir Zulic
zulad35@gmail.com
91 58 87 31

Foreldrekontakt
Trond Knapstad
tr-kna@online.no

J05

Trener
Toril Pettersen
toril_anette@hotmail.com
93 03 77 72

Espen Hansen

Foreldrekontakt
Kathy de Lange
KathyDe.Lange@nespresso.com
95 40 85 35

J06

Hovedtrener
Heidi Halstensen
h.halste@online.no
98 42 88 98

Assistenttrener
Anne Hilde Abrahamsen
annehildeabrahamsen@hotmail.com

Foreldrekontakt
Birgitte Trollsås Lundstad
gitte77@online.no

J07

Trener
Tom Bekkevold
926 86 061

Trener
Anne Marte Meland Bekkevold
annemartemb@gmail.com

Foreldrekontakt
Anja Aas-Hansen
anjaaashansen@hotmail.com
959 01 350

J08-09

Trener
Anine Woldsund

Ann-Marie Kristoffersen

Foreldrekontakt
Camilla Bentsen
camillapbentsen@gmail.com

G04-05

Trener
Tone Sten Gran
tonestengran@live.no
99 52 26 25

Trener
Roy Olav Johansen
roy@techweaver.no
95 29 25 54

Foreldrekontakt
Grete Strøm
gretestrom@hotmail.com
97 08 54 51

G06

Trener
Morgan Lunde
morgan.lunde@gmail.com
91 35 35 88

Foreldrekontakt
Agnethe Agel
agnethe.agel@live.no

Anette Nielsen
anette.nielsen@indra.no
95 05 12 66

G07

Trener
Martin Mikaelsen
martin.mikaelsen@ramboll.no
98 85 54 87

Markus AurlandMarkus Aurlandmarkus.aurland@hotmail.com

Foreldrekontakt
Solveig Viken
solveig.viken1@gmail.com

G08

Trener
Håvard Løvmo
havard_lovmo@hotmail.com
99 72 14 69

Markus Aurland
markus.aurland@hotmail.com

Foreldrekontakt
Annette Lyshaug
annette.lyshaug@outlook.com
94 52 44 86

G09

Trener
Markus Aurland
markus.aurland@hotmail.com
41 34 03 72

Foreldrekontakt
Marthe Bye
martebye@hotmail.com
46 42 99 86

G10/11/12

Trener
Line Wiig
linewiig@gmail.com
93 09 21 55

Foreldrekontakt
Solfrid Bjerkeskaug
Solfrid.bjerkeskaug@amedia.no
92 40 66 62

J10/11/12

Trener
Janne Fjørtoft
janne.fjortoft@holmestrand.kommune.no
92 25 36 49

Foreldrekontakt
Hege Klavenes
hegkla@hotmail.com